قیمت نماشویی ساختمان

تعیین قیمت نماشویی ساختمان به عوامل گوناگونی وابسته است که اصلی ترین مورد آن حضور در محل و بازدید از موقعیت ساختمان و برآورد ناحیه ای است که نماشویی در آنجا اجرا خواهد شد. در زیر به مواردی از عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت نماشویی می پردازیم.

یکی از عوامل تعیین کننده قیمت نماشویی ساختمان، ارتفاع ساختمان است به طوری که بایست معین شود که به منظور نماشویی ساختمان به داربست نیاز است یا نه. با تعیین این مورد قیمت نماشویی نیز متغیر خواهد بود و ارتفاع ساختمان و نحوه شستن نمای آن بر قیمت گذاری تاثیر خواهد داشت.

یکی دیگر از عوامل، سنگ مصرفی در نمای ساختمان است. چرا که هر سنگی شرایط خودش را برای شستشو دارد. پس قیمت نیز متناسب با سنگ استفاده شده در نما متغیر خواهد بود و با بازدید از محل این مورد نیز معین خواهد شد. بعد می توان بر سر قیمت تعیین شده رضایت مشتری را نیز جلب کرد.

در نماشویی بودن آب و همینطور برق سه فاز در ساختمان خیلی مهم است. انتقال آب و برق سه فاز در تعیین قیمت اثر دارند. اگر برق سه فاز موجود نباشد مسلما هزینه های شما بیشتر خواهد شد.

عامل دیگری که در تعیین قیمت نماشویی اثر دارد موضوع اندازه کثیفی و طول عمر سنگ هایی است که قرار است شسته شوند. این مورد هم باید بررسی و ارزیابی شود و با توافق کارفرما قیمتی برای نماشویی سنگ ها تعیین شود.

عامل دیگر در نرخ نماشویی، موضوع ترمیم سنگ های نماست که اثر زیادی در تعیین قیمت نماشویی دارد. اگر کارفرما و مشتری بخواهد می توانیم سنگ هایی که با گذشت زمان خرد شده اند و یا از بین رفته اند و یا کیفیت کمی دارند را ترمیم کنیم که این موارد نیز نیاز به قیمت گذاری جدیدی دارد که باید با مشتری به توافق برسیم.

گفتنی است که نماشویی ساختمان و پیچ روپلاک کردن سنگ نما حتما باید در کار اجرا شود و نرخی که به منظور شستن نما و پیچ رولپلاک معین می گردد خیلی اقتصادی تر و مناسب است و بعد از اتمام کار و اطمینان از محکم شدن سنگ های نما توسط پیچ رولپلاک و همچنین پاکیزگی و شفافیت عالی نما مشاهده خواهید کرد که قیمتی که برای نماشویی پرداخت کرده اید در برابر آنچه به دست آورده اید خیلی مقدار ناچیزی بوده است.